Заголовок

Рішення Піщанської сільської ради Про затвердження Положення про встановлення податку на майно в частині плати за землю в населених пунктах Піщанської сільської ради

2016-07-14

ПІЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Кременчуцький район Полтавська область
РІШЕННЯ

від 14 липня 2016року с.Піщане

Про затвердження Положення про
встановлення податкуна майно в частині плати за
землю в населених пунктах Піщанської сільської ради

Відповідно до ст. ст.26, 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податкового кодексу України, ст.ст. 9, 13, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про оренду землі», сесія сільської ради

вирішила :

1. Затвердити Положення про встановлення податку на майно в частині плати за землю в населених пунктах Піщанської сільської ради»(додається).

2.Копію даного рішення надати до Кременчуцької ОДПІ.

3.Секретарю сільської ради (СкибаВ.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення у порядку згідно чинного законодавства.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Піщанської сільської ради від 08.07.2015року «Про затвердження положення про встановлення податку на майно в частині плати за землю в населених пунктах Піщанської сільської ради»та рішення Гориславської сільської ради від 09.07.2015 року «Про встановлення ставок податку на майно в частині плати за землю на території Гориславської сільської ради».

5. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2017року.

6. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету (Федь В.О.)

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну депутатську комісію з питань планування фінансівбюджету та соціально - економічного розвитку (голова комісії Шилова О.О.) та першого заступника сільського голови Кусяку Є.В.

Сільський голова О.П.Красницький

Додаток 1
до рішення Піщанської сільської ради
«Про затвердження положення про встановлення податку на майно
в частині плати за землі Піщанської
сільської ради»від14 липня 2016 року


Положення
«Про податок на майно в частині плати за землю в населених пунктах Піщанської сільської ради»

1. Встановити з 01 січня 2017 року на території населених пунктів Піщанської сільської ради податок на майно в частині плати за землю. Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
2. Платники земельного податку.
Платниками податку є:
2.1.власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.2. землекористувачі.
3. Об'єкти оподаткування земельним податком.
Об'єктами оподаткування є:
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
4. База оподаткування земельним податком
Базою оподаткування є:
4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнтаіндексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ст. 271 розділуПодаткового кодексу України ;
4.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
5. Ставки земельного податку за земельні ділянки встановлені з 01.01.2017 року:
5.1.Ставка податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, які знаходяться в межах населених пунктів Піщанської сільської ради за 1м кв. встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
5.2.Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, яківикористовуються без отримання прибутку, під індивідуальними гаражами, фізичних осіб справляєтьсяу розмірі 0,03 %.
5.3.Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинкуу розмірі 0,3% від їх нормативної грошової оцінки.
5.4. Для будівництва та обслуговування будівель фінансового обслуговування,торгівельних будівель,для будівництва та обслуговування магазину,будівництва і обслуговування будівель закладу громадського харчування – 2%.
5.5. За інші види цільового призначення земель 1 % від нормативної грошової оцінки землі;
5.6.Ставку податку за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності), у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки;
6. Порядок обчислення плати за землю
6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову деклараціюна поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
6.3.Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
6.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
Уразі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 2 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленомуЗаконом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

7.Податковий період для плати за землю
7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Строк сплати плати за землю
8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських рад за квитанцією про приймання податкових платежів.
8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
9. Орендна плата
9.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
Піщанська сільська рада в разі укладання договорів оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
9.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
9.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
9.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
9.5. Розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди землі у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Розміри відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що застосовується для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території населених пунктів Піщанської сільської ради з 01.01.2017 році:
9.5.1.За земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва - 5%;
9.5.2. Для суб‘єктів господарювання які займаються розвитком молочного скотарства, ставка за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва - 3%;
9.5.3. За користування земельними ділянками, наданим фізичним особам: для городництва, садівництва, сінокосіння та випасання худоби-12%;
9.5.4. За земельні ділянки які по цільовому призначення відносяться до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі і складські приміщення та майданчики, що використовуються в комерційних цілях в межах населених пунктів Піщанської сільської ради - 5%;
9.5.5. За земельні ділянки які використовуються для будівництва та обслуговування будівель фінансово – кредитних установ ( банки, кредитні спілки тощо) в межах населених пунктів Піщанської сільської ради– 10% .
9.5.6.За земельні ділянки які використовуються для розміщення об’єктів промисловості, транспорту та іншого призначення (виробниче використання)в межах населених пунктів с.Піщане, с.Кривуші – 4%, с.Гориславці, с.Миловидівка, с.Олефирівка,с.Ковалівка - 6% ;
9.5.7. За користування земельними ділянками наданим фізичним та юридичним особам для встановлення тимчасових гаражів, кооперативних стоянок, гаражно – будівельних кооперативів, річна орендна плата становить в межах населених пунктів Піщанської сільської ради- 3% ;
9.5.8. За земельні ділянки, передані для влаштування складських приміщень та майданчиків для зберігання продукції сільськогосподарських виробників в межах населених пунктів Піщанської сільської радис.Піщане, с.Кривуші – 4%;
с.Гориславці, с.Миловидівка, с.Олефирівка,с.Ковалівка - 6%.
9.5.9.За земельні ділянки для влаштування автозаправних станцій, мийок
автомашин - 6%.
9.6.0. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергіїв межах населених пунктів Піщанської сільської ради – 12%
9.6.1.Для розміщення та експлуатації будівель і споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, збирання, очищення та розподілення води) – 10%.
9.6.2.Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, Для розміщення та експлуатації будівель і споруд об’єктів поштового зв’язку- 10%.
9.6.3.Рекреаційного призначення - 12%.
9.6.4. За земельні ділянки передані для водного господарства – 3%.
9.6.5. За всі інші види цільового призначення земель - 3% .
9.6.6.За земельні ділянки під будівлями та приміщеннями, які не придатні для експлуатації і які потребують реконструкції , капітального ремонту чи відбудови - 3%.
9.6.7При новому будівництві об’єкта нерухомості будь-якого призначення на період нормативного терміну будівництва застосовується ставка орендної плати за земельну ділянку в розмірі 3% в рік від нормативної грошової оцінки землі, після закінчення будівництва та введення в експлуатацію, застосовується ставка оренди згідно до цільового призначення та функціонального використання землі.
9.6.8. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
9.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування добюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України.
10. Пільги щодо сплати земельного податку
Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
10.1. Від сплати податку звільняються:
10.1.1. інваліди першої і другої групи;
10.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
10.1.3 пенсіонери (за віком);
10.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
10.1.5.фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
10.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 10.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
10.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
10.2.2.для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара;
10.2.3. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
10.2.4. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
10.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
10.4.Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
Від сплати податку звільняються:
10.4.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій;
10.4.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
10.4.3. Учасники бойових дій в АТО, особи які приймали участь в АТО.
10.4.4.Органи місцевого самоврядування, дошкільні, позашкільні, та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров‘я, соціального захисту, фізичної культури та спорту. Підприємства які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також комунальні підприємства, благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків. Дана пільга застосовується за умови використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням. Пільга не застосовується за умови, якщо земельна ділянка передається в користування будь – яким суб’єктам господарювання, для здійснення діяльності на ній, що передбачає отримання прибутку
11. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до сільського бюджету покладається на платників відповідно до податкового кодексу України
12. Екземпляр рішення направити до Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції для використання в роботі.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.


Сільський голова О.П.Красницький